Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Borçalı / Борчалы / Borchaly
КСАМ > Политика и экономика > Внешняя политика
Yerli
B O R Ç A L I - Gürcüstanın cənub-şərq və Ermənistanın şimal-qərbində yerləşən Borçalı mahalının ərazisi, əsasən, dağlıq, üçdə biri isə düzənlikdir. Borçalıda ən əski çağlardan bəri Türk boyları yaşamış, bu torpaqların yiyəsi olmuşlar.

Geniş yay və qış otlaqları olan Borçalıda maldarlıq, taxılçılıq, bostançılıq, bağçılıq, ipəkçilik inkişaf etmişdir. Türkün gücdən düşdüyünü düşünən yağılar Borçalıya zaman-zaman hücum çəksələr də Borçalı Azərbaycanın bir hissəsi olmuşdur. XVIII yüzilin başlarında Borçalı Gəncə bəylərbəyliyinin tərkibində idi. Bəylərbəyi Ziyadoğlu 1736-cı ildə Muğanda Nadirqulu xanın şah elan olunmasına qarşı çıxdığı üçün Nadir şah kimi tanındıqdan sonra Ziyadoğluları cəzalandırmaqdan ötrü Borçalını Gəncə bəylərbəylərindən alaraq gürcü Kartli-Kaxeti çarına hədiyyə edib. XVIII yüzilin ortalarında Azərbaycan xanlıqlara, sultanlıqlara bölündüyü vaxt Borçalıda da sultanlıq elan olundu. XIX yüzilin ortalarında Borçalı mahalı qəzaya çevrildi. Azərbaycanda 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan sonra Borçalı Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisəli əraziyə çevrildi. Rus-Sovet işğalından sonra da ədalət bərpa edilmədi və Borçalı Gürcüstana qatıldı. 1929 - cu ildə qəza ləğv edilərək 3 yerə bölündü: Borçalı, Lüksemburq (Bolnisi), Başkeçid (Dmanisi).
"Borçalı məsələsi" bu gün də öz ədalətli həllini gözləyir.


BORÇALInın saytı


Yerli
Başlıca problemlər:



1) V-XI siniflər üçün dərsliklərin təşkili

2) Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri üçün metodiki vəsaitlərin təşkili

3) Kaspi, Kareli, Qori, Zalqa, Telavi, Laqodexi, Msxeta və Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan digər regionlarında gürcü dilində təhsil alan məktəblilər üçün ana dilində fakültativ dərslərin, şənbə və bazar günü məktəblərdə təşkili

4) "Azərbaycan coğrafiyası", "Azərbaycan tarixi" dərslərinin məktəblərdə fakültativ keçirilməsinə yardım etmək

5) Borçalı mahalında olan kitabxanaları son illərdə nəşr olunmuş kitablarla təmin etmək

6) Borçalıda Xalq Teatrının yaradılması, ona maddi yardım göstərmək

7) S.S.Orbeliyani adına Tbilisi Pedoqoji Universitetinə dərslik və metodiki nəticələrə kömək göstərmək

8) Borçalıda folklorun toplanmasına, nəşrinə, yayılmasına və xalq ansambıllarının yaradılmasına köməklik
Aşıqlar Birliyinin Gürcüstan filialının fəaliyyətinə kömək etmək

9)Aşıqlar Birliyinin Gürcüstan filialının fəaliyyətinə kömək etmək

10) Azərbaycanda nəşr olunan qəzet və jurnalların Borçalıda yayımını təşkil etmək

11) Borçalıda FM radiosunun,həmçinin ana dilində olan televiziya kanalının açılışına yardım etmək

12) Gürcüstanda Azərbaycanlıların mövcud olan təşkilatları ilə Azərbaycanda olan QHT forumu ilə əlaqələrin qurulmasına nail olmaq

13) Beynəlxalq təşkilatların sənədlərini tərcümə edib Borçalıda yaymaq

14) Tbilisidə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin əməli fəaliyyətinə yardım etmək

15) M.F.Axundovun, C.Məmmədquluzadənin, N.Nərimanovun ev muzeylərinin statusunun təsdiqinə nail olmaq

16) Yaradılmaqda olan Gürcüstan Azərbaycanlılarının Konqresinin anoloji qurumlarla əlaqələrini gücləndirmək

17) Gürcüstanda Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği

1) Teatr truppalarının regiona qastrolunun təşkili
2) Azərbaycan mətbəxinin təşkili
3) Azərbaycan kino həftəsinin keçirilməsi
4) Konsert briqadalarının Borçalıya səfərlərinin təşkili

18) Gürcüstanda yaşayan yazıçıların Bakıda almanaxının nəşrinəyardım etmək

19) Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin Azərbaycan bölməsinin fəaliyyətinə, əsərlərinin çapına köməklik etmək

20) Gürcüstanda fəaliyyət göstərən azərbaycandilli qəzetlərə yardım etmək, qəzetlərin abunə və ya pərakəndə yolla Azərbaycanda yayılmasına nail olmaq

21) Borçalıda fəaliyyət göstərən "İeqova şahidləri", nurçuluq, vəhabilik, xomeyniçilər dini cərəyanlarının fəaliyyətini zəiflətmək üçün dinşunas alimlərin kəndlərdə muhazirələrinin təşkili

22) Əhalinin məşğulluğunu artırmaq üçün xalqa sexlərin açilması,xarici, türk iş adamlarının regional investisya yatırmasına nail olmaq.

23) Gürcüstanda qeyri-dövlət universitetləri ilə Azərbaycandakı qeyri-dövlət universitetləri arasında işgüzar əlaqələrin yaradılması

24) Borçalıda Azərbaycan –Gürcüstan müəssələrinin yaradılmasına çalışmaq

25) Borçalıda Azərbaycan-gürcü dostluğunu möhkəmlətmək üçün birgə bədii gecələrin, tədbirlərin keçirilməsi

26) Gürcü mətbuatında, radio və televiziya kanallarında Azərbaycan həqiqətlərini təbliğ etmək

27) Bolnisi rayonunda kənd adlarının hüquq normaları əsasında geri qaytarılmasına nail olmaq

28) Azərbaycan-gürcü xalqlarının dostliğunu möhkəmlətmək üçün xalq diplomatiyasından səmərəli istifadə etmək

29) Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların hüquqi mariflənməsinə kömək məqsədilə beynəlxalq sənədlərin çap olunmasına kömək etmək

30) Torpaq islahatları zamanı baş verən ədalətsizliyin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həllini qaldırmaq

31) Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi zamanı azərbaycanlıların işə götürülməsi məsələsini sivil qaydada Gürcüstan ictimaiətinin nümayəndələri ilə müzakirələrinin təşkilinə nail olmaq

32) Azərbaycan-Gürcüstan sərhəd keçid məntəqələrindəki vəziyyətlə bağlı seminar keçirilməsi, sərhəd-keçid məntəqələrindəki neqativ halların aradan qaldırılması

33) Sərhəd-keçid məntəqələrində qaçaqmalçılıq,narkotika daçınmasının qarşısının alınması və bu istiqamətdə əhali arasında hüquqimaarifçilik işinin genişləndirilməsi

34)Əhali arasında internet texnalogiyalarına maraqı olanlara Marneulidə ödənişli internet klub açmaq, gələn gəlirə yeni komputerlər almaq.





Borçalının adı sovet işğalından sonra hələ bir sürə rəsmiyyətdə qalmışdı ki,o da Borçalının indiki Sarvan(rəsmi gürcücə adı Marneuli) oymaqçasını(rayonunu) əhatə edirdi, ancaq sonradan onu da aradan qaldırdılar.Bundan başqa Borçalının az qala bütün yer-yurd adları gürcüləşdirilib,şəhərlərdən tutmuş ta kiçik obalaracan,dağ-dərə adlarınacan demək olar ki,bütün toponimlər gürcüləşirilib.Bildiyim başlıca yer adlarını yazıram ki biləsiniz.İlk öncə rəsmi gürcü adını,qarşısından isə gerçək öz Türk adını yazacağam:

Marneuli - Sarvan
Bolnisi - Çörük Qəmərli
Qardabani - Qarayazı
Dmanisi - Başkeçid
Salka - Barmaqsız
Tetri Skaro - Ağbulaq
Saqareco - Qaraçöp
Laqodexi - Qabal
Telavi - Qaracala
Siğnaqi - Sığnaq

Bunlar böyük yer adları idi,oymaqça(rayon) adları.Bundan savayı adı dəyişdirilmiş irili-kiçikli yüzlərcə,minlərcə toponim var.
Biz isə həmişəki kimi "gürcü qardaşlarımız"ın könlü xoş olsun deyə,ağzımızı bağlamışıq.Qoy orda gürcü nə bilir etsin,istər Qamsaxurdiyanın vaxtındakı kimi qısa bir vaxtda təkcə Qəmərlidən bölgədəki gürcülərin(!) yardımı ilə 2000 Türk ailəsini qovduqları kimi qalan Borçalılıları da qovsunlar,istər əkin torpaqlarını başqa bölgədən olan gürcülərə hədiyyə etsinlər,istərsə də illər boyunca tarix dərsliklərində bizim Borçalıda gəlmə olduğumuzu və bizi Şah Abbasın buraya köçürdüyü yalanını yaysınlar...kimə nə?! El başsız qalanda belə olar.


BORÇALI
Yerli
Вафа Гулузаде: Армяне провоцируют азербайджанцев Грузии



Использование межэтнических вопросов является одним из способов, используемых сегодня российскими спецслужбами для того, чтобы вбить клин в отношениях между Азербайджаном и Грузией, сказал 1news.az политолог Вафа Гулузаде.



Руководство Азербайджана и Грузии должны быть предельно осторожны и внимательны в вопросе грузинских азербайджанцев, и учитывать все выпады российской разведки, активно использующей для разного рода провокаций армян, проживающих в Грузии. К сожалению, совсем недавно повод для недовольства и кривотолков дало неосторожное заявление председателя Госкомитета по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах, Назима Ибрагимова, о том, что следует закрыть азербайджанские школы в Грузии.



Всплеск недовольства среди азербайджанцев по этому поводу был искусно раздут спецслужбами, и все недовольство было направлено на руководство Азербайджана и Грузии, которые плодотворно сотрудничают сегодня во многих областях и интенсивно развивают партнерские отношения. Эти вопросы могут без проблем совместно решаться на уровне правительств наших стран, отметил политолог.



И в этой непростой ситуации армянские провокаторы стараются настроить азербайджанцев против грузинских властей. В частности армянские СМИ на своих страницах вдруг активно стали поддерживать азербайджанские общественные организации в Грузии, сочувствуя ущемлениям прав азербайджанцев в Грузии. Армянские СМИ печатают провокационные высказывания некоторых неразумных представителей азербайджанской общины в адрес правительства и чиновников Грузии. Другой метод подстрекательства - это недавняя попытка, вывесив флаг непризнанной «НКР» на гостинице, построенной азербайджанцами, спровоцировать потасовку, или призывы требовать автономии для грузинских азербайджанцев.



Не секрет, что Азербайджан и Грузия обречены в хорошем смысле слова быть стратегическими партнерами на большой исторический промежуток. В руководстве наших стран есть максимально приближенное понимание и совпадение взглядов по вопросам внешней, внутренней политики и региональной безопасности. Идет смена политических приоритетов: постепенное снижение геополитической роли России на фоне активного роста роли НАТО и стран Запада в регионе Южного Кавказа, сказал Гулузаде.



Я помню ситуацию 1992 года, когда тогдашний президент Грузии Звиад Гамсахурдиа активно поддерживал рост националистической волны против азербайджанцев. Я организовал тогда визит главы Азербайджана Аяза Муталибова в Грузию, который совместно с Гамсахурдиа провел встречу с представителями азербайджанских общин. Были высказаны все недовольства, последовали официальные распоряжения грузинского руководства по их устранению и недопонимание, искусственно раздутое между двумя народами, было ликвидировано.



Подобные попытки использовать эмоциональную волну для вбивания клина между нашими народами предпринимались не раз и этот вопрос актуален и сейчас. Лично я приношу извинения моим грузинским коллегам и друзьям за свою эмоциональную реакцию на высказывания главы Госкомитета Назима Ибрагимова. Азербайджанцы живут долгие годы в независимой Грузии и не желают никакой автономии, не являются сторонниками сепаратистских тенденций в отличие от армян. Азербайджанцы, являющиеся гражданами Грузии, обязаны интегрироваться во все сферы своей республики, изучать грузинскую культуру и язык, для того чтобы эффективно работать во благо страны, в которой живут, завершил Гулузаде.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2011 Invision Power Services, Inc.
|